(Gedrags)adviesgesprek

Wenst u een gesprek voor wat betreft de keuze voor een cursus een adviesgsprek, dan nemen we daar de tijd voor. We bekijken het gedrag van uw hond en hebben een gesprek. Uiteraard komen daarin uw wensen en/of problemen met betrekking tot uw hond aan de orde.

Probleemgedrag van honden is net als onkruid. Net als bij onkruid trekt het probleemgedrag de aandacht van alles wat leuk is aan de hond weg. U zult aan de slag moeten om uiteindelijk weer van uw hond te kunnen genieten. Want net als onkruid verdwijnt probleemgedrag nooit vanzelf.
Wanneer we bepaald gedrag van de hond onplezierig vinden, klagen we vaak alleen maar over dat ene aspect. Er spelen echter altijd vele factoren mee die bijdragen aan het ongewenste gedrag. Door de omgang met de hond in de basis te veranderen, verandert vaak ‘als vanzelf’ het ongewenste gedrag.

In kaart brengen van de problemen
Om echt goed in kaart te brengen hoe bepaald ongewenst gedrag is ontstaan en wat u eraan kun doen, is het van belang dat alle gezinsleden die met de hond te maken hebben bij het vraaggesprek aanwezig zijn.

Om het probleem van uw hond beter in kaart te brengen en vooral om de motivatie van uw hond tot zijn gedrag zichtbaar te maken kunt u het vragenformulier gedragsadvies invullen. Wanneer u het vragenformulier hebt ingevuld, zal een afspraak met u worden gemaakt.

De kosten van een adviesgesprek bedragen € 60,00 per uur, op de hondenschool.
Bij bezoek aan huis gelden de tarieven bij bezoek aan huis.

Onze trainingslocatie is gevestigd aan de Gideonweg 17 te Groningen.