Buddy Vervolg 2

In deze cursus zullen de oefeningen uit de cursus 'Buddy Vervolg 1' opnieuw aan bod komen en verder worden uitgebreid. Ook zullen er natuurlijk nieuwe oefeningen zoals het vooruitsturen, het zit tijdens het volgen en het rechts volgen worden aangeleerd. Het is een cursus voor mensen die het echt leuk vinden om met hun hond te werken en gemotiveerd zijn om iets met hun hond te bereiken. Daarom zal de moeilijkheidsgraad ook behoorlijk hoger liggen.
Verschillende onderdelen zullen bij het examen een verplicht minimum vereisen. Toch zullen we de cursus speels van opzet houden, zodat baas en hond samen met plezier aan het werk kunnen zijn.

Het programma is behoorlijk druk bezet. In de cursus zal aandacht besteed worden aan onderdelen als:

  • los volgen met alle wendingen
  • naar de plaats sturen
  • apporteren/loslaten
  • blijven liggen, zitten, staan op afstand
  • zitten vanuit af
  • gaan liggen/zitten op afstand
  • zit tijdens het volgen en van daaruit weer aansluiten bij de baas
  • komen op bevel
  • naast
  • tijdens het komen een commando uitvoeren

De uitvoering van de verschillende onderdelen zal minder vrijblijvend zijn en er zal een hoge mate van perfectie worden gevraagd van baas en hond. Dat vraagt voor baas & hond een behoorlijke inspanning om uiteindelijk de cursus met goed gevolg te kunnen afsluiten. Bovendien staan we (wanneer de tijd het toelaat) open voor suggesties van jullie kant om deze cursus tot een nog zinvollere en plezierigere cursus te maken.

De cursus bestaat uit 10 lessen van 45-60 minuten.